Wednesday, July 4, 2012

بازداشت روزنامه نگاری دیگر

یک روزنامه نگار دیگر هم بازداشت شد، آنهم شب تولد آخرین امام، شبی که باید مهربانی به اوج برسد، باید در چنین شبی زندانی ها آزادی می شدند و دلهای بسیاری شاد و چراغ خانه ها روشن اما چراغ خانه ایی دیگر خاموش شد ، بهمن احمدی امویی همچنان در یکی از بدترین انفرادی هاست و دل ژیلا بی قرار، مهسا و مسعود کماکان بی ملاقات هستند و حتی نمی خواهند در چنین روزعزیزی سنت مسلمانی به جا آورند و دیداری به آنها بدهند....مسعود به دنبال رنگ صبر است هرچند او و مهسا صبر را معنی دوباره کرده اند و  زندان پر می شود از روزنامه نگاران و ما هنوز می نویسم ، خسته نمی شویم ، قلم بر زمین نمی گذاریم که قلم توتم ماست و خداوند قسم خورده است به قلم 
بازهم خبر کوتاهی دیگر : 
علی مصلحی، روزنامه نگار حامی جنبش سبز در کاشان بازداشت شد.
به گزارش جرس، این روزنامه نگار روز چهارشنبه چهاردهم تیر ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و کماکان از محل نگهداری و وضعیت وی خبری در دست نمی باشد.
مصلحی از جمله فعالینی بود که همواره علی رغم فشارهای نهادهای امنیتی تحلیل هایش در سایت های جنبش سبز منتشر می کرد.
طی روزهای اخیر، تعدادی از فعالان مطبوعاتی، سیاسی و دانشجویی حامی جنبش سبز، در شهرهای مختلف مورد احضار، بازداشت و ربایش قرار گرفته اند.

این روزها زندگی ما از همین دست خبرهاست 

هرچند نازنینمان امد بیرون اما زندان از روزنامه نگاران خالی نمی شود

 

No comments:

Post a Comment